• slider
  Üdvözöljük a
  Sinkár Horgásztó
  weboldalán!

Sinkár horgásztó bemutatása

Az egész Észak-pesti és cserháti régióban nem található a Sinkár-tóhoz fogható kiterjedésű és szerencsés fekvésű állóvíz. A Sinkár-tó földrajzilag a Csővári-Rögök, a Nagy-Szór tömbje és az Ecskendi hegytömbök ölelésében fekszik. Számos különleges növény- és madárfaj él a tavon és környezetében. A tározó 1987-es kialakulása óta szinte háborítatlan az élővilág, és ez vonatkozik a benne élő halakra is. Próbahorgászatok során kapitális 15-20 kg-os csukák, 10 kg fölötti süllők, 50 kg fölötti harcsák és 15 kg fölötti pontyok kerültek kifogásra.

Mindezen természetesség megőrzése érdekében alakítottunk ki egy olyan horgászrendet, amely a legnagyobb mértékben megőrzi a tó természetességét és háborítatlan élővilágát. A tóban még mindig megtalálható egy gémeskút maradványa, a régi idők emlékére. A tó rendeltetése víztározás és árvízcsökkentés, üzemi vízfelülete 88 hektár. Északról a Mátyás-völgyi-patakkal egyesült, a Sinkár-patak táplálja. Összefolyásuk a víztározótól párszáz méterre található. A tó medre rendkívül változatos mélységű, (2-8 méter közötti) a sekélyebb részeken a víz felszínét néha szinte teljesen beborítja vidrakeserű fű, melynek virágai nyáron rózsaszín gyertyaként emelkednek a víz fölé.

Sinkár horgásztó horgászrendje

2010-től a Nagy-tavon kizárólag sporthorgászat folytatható.
(hal nem vihető el)


Sinkár horgásztavon az jogosult horgászni, aki 2015. évre bruttó 127.000 Ft-ot befizeti, amiből bruttó 80.000 Ft értékben hal elvihető, vagy féléves jogosultságát fizeti meg 63.500.- bruttó értékben és 40000 Ft-ért hal elvihető. Féléves jegy március 1 napjától augusztus 01 napjáig érvényes vagy augusztus 01 napjától december 01 napjáig. Az elvinni kívánt halat minden esetben a halőr leméri és annak összegét levonja.

Hal árak:
Ponty/ Amur 800 Ft/kg / csak 5 kg alatti /
Kárász/ keszeg 400 Ft/kg
Csuka 1200 Ft / kg
Süllő / balin 2000 Ft / kg
Harcsa 1500 Ft/kg
Busa 400 Ft/kg
Törpeharcsa ingyen vihető.

Jegyet kiváltó horgász 15.-ik életévét be nem töltött gyermeke egy horgász késséggel ingyen szülői felügyelet mellett horgászhat.

A víztározón azon személy horgászhat, aki éves jegyét kiváltja és a jogszabályokban meghatározott horgászatra jogosító engedéllyel rendelkezik és személyét azonosító fényképes okmánnyal együtt a horgászat ideje alatt magánál tartja. Továbbá rendelkezik l db merítőhálóval, haltartóval, mérőeszközökkel – hossz és súly – valamint golyóstollal és a halak partra történő emelését követő halvédelmi eszközzel (pontymatrac, pontypaplan, 0,2 cm vastag fólia), szájfertőtlenítő. A 15 év alatti gyermek horgászok csak felnőtt kísérő felügyelete mellett horgászhatnak a víztározón.

Éves jeggyel rendelkező horgász, a tárgy év március 01. napjától befagyásig, de legkésőbb december 01. napjáig minden hét szerda reggel 06.00 órától vasárnap 20.00 óráig horgászhat.

A vízparton sátor felállítása csak előzetes egyeztetés alapján történhet. TILOS a vízparti növényzet irtása, gyérítése, a part megbontása.

A tóban fürödni, valamint lékről horgászni szigorúan TILOS! A csónakot csak beetetésre és szerelék kihelyezésére lehet használni, a hal kifogása csak partról lehet. A csónakot csak az előírásoknak megfelelően, mentőmellény használatával engedélyezett saját felelősségre. A horgászat során, maximum 2-3 személyes sátor állítása van lehetőség úgy, hogy a horgászkészségek és a sátor közötti – terület – vízpart átjárhatóságát nem akadályozhatja.

A fajlagos tilalmi időszakokban a horgászegyesület által táblákkal kijelölt ívási területeken minden halfogási tevékenység TILOS és annak megkísérlése – horgászkészséggel történő ott tartózkodás – is jogosulatlan horgászatnak minősül!

A horgászhelyek tisztaságáért és bárminemű rendellenességéért (pl.: szemét, vagy több horgászeszköz használata, stb.) az ott horgászó személy felel. A horgászat megkezdése előtt a horgászhely tisztaságát meg kell teremteni, a képződő hulladékot a horgász köteles magával elvinni. Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, csak annak megszüntetése után lehet megkezdeni a horgászatot! Aki szemetes helyen horgászik, vagy a szemetet a horgászat befejezésekor otthagyja, az ellen a halőrnek feljelentést kell tennie, egyidejűleg az éves területi engedélyét az ügy lezárásáig be kell vonnia! Tűzrakás csak a kijelölt helyen lehetséges, halőr szóbeli hozzájárulása után. A tűzrakóhely rendeltetés szerinti használatáért, valamint azt követően, annak tiszta, rendezett vissza hagyásáért az engedéllyel rendelkező személy a felelős!

A Víztározón horgászó horgászok – és kísérőik – a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának, nyugalmának és pihenésének megzavarására a hangos zenehallgatás, az ittasan való kiabálás, trágár szavak kiabálása, az elektromos kapásjelző erős hangú használata és egyéb indokolatlan zaj okozása. Aki e negatív magatartást elköveti, vagy a vele ott tartózkodó kísérő(k) ugyan ezt cselekszi(k), a halőr felszólítására el kell hagynia a víztározó területét, ugyan akkor a horgásszal szemben kezdeményezni kell az éves jegy visszavonását!

A víztározó területén úszózás, fenekezés, pergetés megengedett, de a ragadozó halak fajlagos tilalmának időszakában és a ponty telepítését követő tilalmi időben, a pergetés TILOS! Amennyiben a KH Halászati Főfelügyelője a ponty fajlagos tilalmát kérésre feloldja, akkor csak a kijelölt ívási területeken tilos a horgászat bármilyen módszere. Halradar és etetőhajó használata visszavonásig engedélyezett! Az egy időben használható horgászbotok, valamint az azon lévő horgok számát kettő-kettő darabban határozzuk meg. Külön horgász készségnek minősül a spiccbot.

A spiccbottal történő csalihal fogás és a nagyméretű ragadozó hal kivételével, minden megakasztott halat meg kell meríteni a merítőhálóval és csak azt követően lehet a vízből kiemelni!

A tó területén gépjárművel történő bent parkolás nem engedélyezett. A gépkocsival történő behajtás engedélyezett a horgászfelszerelés ki és bepakolásának időtartamára. Gépjárművel a víztározó gátjaira felhajtani, azokon áthajtani TILOS!

A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos károkozásért, valamint a Kijutó Fish Kft irányába anyagi felelősséggel tartozik a szándékos, vagy gondatlan károkozásért! A Kft az általa kezelt víztározók területén bekövetkezett balesetért és kárért felelősséget nem vállal!

A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát. Elvinni kívánt halat szákba történt helyezés után azonnal be kell jegyezni. A horgász a fogási naplóját köteles vezetni, az abban található szabályoknak megfelelően.

Nem őshonos hallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad, ha a csalihal a Sinkár tóból került kifogásra.

TILOS a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

A szabályosan kifogott (elvinni kívánt) halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú csalihal élve is elszállítható, de kizárólag olyan edényben, mely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet.

Az országosan érvényes fajlagos tilalmi időszakokra, a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok a fogási naplóban találhatóak. A Sinkár tavon azonban 5 kg feletti ponty nem vihető el!

Horgászhelyek:
Horgászni csak az Acsai oldalon 2-es beállótól a kiserdő alatti öbölig lehet! Horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, előfoglalás nincs!

Általános szabályzat 2010 (kis tó 4,5 ha):

* A Sinkár tó vízterületén horgászni csak érvényes horgászengedéllyel és horgászigazolvánnyal lehet.
* A tóra kiérkező horgász a horgászás megkezdése előtt köteles a tó üzemeltetőjénél / halőrnél / bejelentkezni, a horgász igazolványát leadni, majd távozáskor a fogási naplót, illetve a kifogott halat bemutatni.
* A vízparton új horgászhely nem létesíthető. Helyfoglalás érkezési sorrendben történik, foglalt hely nincs
* A nagy tó gépjárművel megközelíthető, a behajtás engedélyezett saját felelősségre. A kis tónál gépjárművel csak engedéllyel lehet behajtani és ott parkolni.
* Mindkét tónál a horgászat befejeztével a horgász, a halőr felszólítására köteles a kijáratnál ellenőrzés céljából megállni gépjárműjével, annak szúrópróbaszerű ellenőrzését eltűrni és a kifogott halat a halőrnek bemutatni! A halőr utasításait minden horgász és kísérője köteles betartani!
* A tó környékén sátrat verni, kempingezni – a halőrrel való egyeztetés alapján- van lehetőség. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken lehet.
* A növényzet irtása bármilyen formában TILOS!
* A tó körüli létesítmények rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, tisztán tartása KÖTELEZŐ!
* Környezetszennyezésért, szemetelésért a horgász a területi engedély bevonásával büntethető! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni!
* A tóban fürödni, vízi sportolni TILOS!
* Telepítés után tilalmi időt a KiJuTó Fish Kft. nem rendel el. A tóba halat telepíteni tilos, erre csak a tulajdonos jogosult.
* A fentiek mellett az országos horgászrend előírásai is érvényesek. A helyi és az országos horgászrend betartása, minden horgászra nézve KÖTELEZŐ!!

Kis tóra vonatkozó napidíj árak és horgászrend
Horgászati napidíjak:
Nappali horgászat: 07.00 órától 19.00 óráig 3200 Ft/ horgász/ 2 db horgászkészség
Éjszakai horgászat: 19.00 órától 07.00 óráig 3200 Ft/ horgász/ 2 db horgászkészség
1 napos horgászat: 07.00 órától 07.00 óráig 5000 FT/horgász/ 2 db horgászkészség

Ifjúsági jegy: napszaki díj 50 %-a / horgász/ 1 db horgászkészség
Gyermekjegy / csak nappal/ 600 Ft/ gyermek/, egy spiccbotos horgászkészség/ csak szülői felügyelettel.

A horgászati időtől eltérni nem lehet, kivéve, ha a tónál lévő megbízott őr, aki évszakhoz igazodva 1-2 órával megrövidítheti, illetve meghosszabbíthatja azt. A nappali horgászatot minden esetben szürkületkor abba kell hagyni.

Napijegyes horgászrend:

A horgászjegy kiváltása után a horgász jogosult az úgynevezett kis tónál kijelölt, illetve kialakított horgászhelyeken, illetve a két tó közötti gát részen a kis tóban horgászni. A horgászás során két tetszés szerinti, az Országos Horgászrendben foglaltaknak megfelelően felszerelt horgászbot használható. A horgász jogosult a horgászati idő alatt kifogni és elvinni két nemes halat / ponty vagy amúr / 1 db ragadozót / süllő, csuka vagy szürke harcsa / illetve 5 kg apró halat. Halat csak úgy lehet a tó partjáról elvinni, hogy azt minden esetben az őr látja, illetve lemérlegeli. Egy horgász csak egy horgászhelyet használhat úgy, hogy a mellette lévő horgászt nem zavarhatja, azaz az előtte lévő vízfelületet használja. A már kifogott nemes halat, illetve ragadozó halat, amelyet már a horgász a haltartóba beletett azt a későbbiek során ki nem cserélheti, azt másnak át nem adhatja, illetve köteles azt a kifogást követően a szerelékének visszadobása előtt a fogási naplójába bejegyezni, a szolgálatban lévő őrnek az ellenőrzés során bemutatni. 5 kg feletti ponty, valamint 6 kg feletti ragadozó / kivétel szürkeharcsa / elvitele nem engedélyezett, annak kifogása után a horgász fényképezés és szájfertőtlenítést követően a kifogott halat köteles kíméletesen a vízbe visszahelyezni. A horgásztó területén nem engedélyezett a hangos zene, vagy bár mely olyan cselekvés, ami zavarhatja mások horgászatát, pihenését. A tó területére gépkocsival csak a halőr engedélyével szabad behajtani és ott esetleg parkolni. A kistó területén csónakból horgászni, túletetni, etetőhajót használni TILOS! Léki horgászat – megfelelő vastagságú- jég esetén engedélyezett előzetes egyeztetés után, de mindenki csak saját felelősségére mehet rá a jégre. Léki horgászat éjszaka SZIGORÚAN TILOS! A kistó területén állandó éjszakai horgászásra van lehetőség. Éjszakai horgászásra is a fenti horgászrend vonatkozik, plusz a horgászhelyet köteles megvilágítani. Éjszakai horgászat a halőr felöli oldalon, teltség esetén a halőr és a betongát közötti szakaszon engedélyezett. A fentieken kívül a horgász köteles az Országos Horgászrendben foglaltakat maradéktalanul a tónál betartani. Aki a fenti horgászrendet megsérti, azon személy, vagy személyek tovább nem horgászhatnak, a tó területét el kell hagyniuk és a rendbontás mértékének megfelelő szankciót vonnak maguk után. Részükre a napijegy visszatérítésre nem kerül.

Méretkorlátozások:
A méretkorlátozások az országos horgászrend szerint alakulnak.

* Ponty: 30 cm
* Amúr: 40 cm
* Csuka:40 cm
* Süllő :30 cm
* Harcsa: nincs méretkorlátozás

Elérhetőség:
Nemecz János (halőr): 06-30-209-2332 (A Kis-tóra nem szükséges előzetes bejelentkezés)

Sinkár Tó horgászrend letöltése

Kis tóra vonatkozó

napidíjak, árak és horgászrend

 • Nappali horgászat:

  07.00 órától 19.00 óráig 3200 Ft/ horgász/ 2 db horgászkészség

 • Éjszakai horgászat:

  19.00 órától 07.00 óráig 3200 Ft/ horgász/ 2 db horgászkészség

 • 1 napos horgászat:

  07.00 órától 07.00 óráig 5000 FT/horgász/ 2 db horgászkészség

Ifjúsági jegy: napszaki díj 50 %-a / horgász/ 1 db horgászkészség

Gyermekjegy / csak nappal/ 600 Ft/ gyermek/, egy spiccbotos horgászkészség/ csak szülői felügyelettel.

A horgászati időtől eltérni nem lehet, kivéve, ha a tónál lévő megbízott őr, aki évszakhoz igazodva 1-2 órával megrövidítheti, illetve meghosszabbíthatja azt. A nappali horgászatot minden esetben szürkületkor abba kell hagyni.

Kövessen minket Facebookon is!

MEGNYITÁS

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA


 • Email

  pvadhus@gmail.com

 • Telefonszám

  +36 27/563-560

 • Cím

  2615 Csővár,
  Kinizsi út 53.

Üzenetét továbbítottuk.